Sağlık Portalı

Pati Beurre Veteriner kliniği

Köpek Aşı TakvimiKarma Aşı: 5 farklı virüse karşı koruyuculuk sağlayan aşıdır. Bunlar;
- Parvovirüs ( kusma, ishal, dışkıda kan görülmesiyle karakterize ölümcül bir hastalığın etkenidir.)
- Distemper: Köpek gençlik hastalığı (Solunum, sindirim, sinir sisteminde etkisini gösteren, yavru köpeklerde ölüm oranı yüksek olan bulaşıcı viral bir hastalığın etkenidir.)
- Adenovirüs- Tip 2 ( Daha çok solunum sisteminde hastalık yapmaktadır." İnfeksiyöz Tracheobronşitis veya Kennel Cough" olarak adlandırılan köpek öksürüğü hastalığının etkenlerinden biridir)
- Parainfluenza ( Üst solunum yollarında enfeksiyon oluşturan öksürük ile kendini gösteren hastalığın etkenidir.)
- Leptospira Canicola (Böbreklerde bozukluk yapan kanlı ishal ve sarılık meydana getiren bakteriyel bir hastalığın etkenidir).

Bronchine Aşısı: Etkeni Bordetella bronchiseptica bakterisi olan, Kennel Cough- Köpek boğmacası olarak bilinen, üst solunum yollarında enfeksiyon oluşturan kronik öksürükle karakterize bulaşıcı bir hastalığa karşı uygulanan aşıdır. Uygulaması 2 şekilde yapılmaktadır. Enjeksiyon ile deri altına uygulandığında 3 hafta sonra tekrarının yapılması gerekmektedir. KC aşısı nazal boşluğa uygulandığında ise tekrarına gerek yoktur.

Corona Virus Aşısı: İştahsızlık, kanlı- mukuslu ishal, kusma meydana getiren viral bir hastalığa karşı koruma oluşturur.

Kuduz Aşısı: Kuduz hastalığına sebep olan Rabies virüsüne karşı koruma sağlayan aşıdır.

İç ve Dış Parazit Uygulamaları: Köpeğin sindirim sisteminde bulunan tenya, kancalı kurt ve şerit gibi iç parazitlerden; bit, pire, kene gibi dış parazitlerden korunmasına yönelik yapılan uygulamalardır.

Yukarıda belirtilen aşıların belli bir program dâhilinde uygulanması köpeğinizin hastalıklara karşı direncini arttırmaktadır. Bu nedenle yavru köpeğinize uygulanan ilk aşılamalarda Karma, Corona ve Bronchine Aşılarının tekrarlarının yapılması tam bir koruyuculuk sağlaması açısından önemlidir.

6-7 Haftalık Genel Kontrol + İç ve Dış Parazit Uygulaması (2 Ayda Bir Tekrarlanır)
8 Haftalık Genel Kontrol + Karma Aşısı I. Doz
9 Haftalık Genel Kontrol + Corona Virus Aşısı I. Doz
10 Haftalık Genel Kontrol + Bronchine Aşısı I. Doz
11 Haftalık Genel Kontrol + Karma Aşısı II. Doz
12 Haftalık Genel Kontrol + Corona Virus Aşısı II. Doz
13 Haftalık Genel Kontrol + Kuduz Aşısı (3 Aydan Küçüklere Uygulanmaz)
14 Haftalık Genel Kontrol + Karma Aşısı III. Doz
15 Haftalık Genel Kontrol + Bronchine Aşısı II. Doz
1 yaştan sonra sonraki her yıl için yetişkin köpeklerde;
1 Karma Aşı
1 Corona Virus Aşısı
1 Bronchine Aşısı
1 Kuduz Aşısı

© 2022 biVeteriner | Design by biyazilim.com